Dodany: 2018-08-08 13:46:21

Pracownicy fizyczni

Większość społeczeństwa postrzega pracowników fizycznych, na przykład zatrudnionych w firmach ogólnobudowlanych, które brylują w branży brukarstwo wrocław, jako osoby o niskim ilorazie inteligencji, zupełnie niezdyscyplinowanie, niepotrafiące przestrzegać podstawowych zasad higieny pracy, nie mówiąc już o prawidłowym wykonaniu zleconych im zadań.

Częściowo jest to spowodowane podstawowym błędem w rozumowaniu, założeniem, że osoba nieposiadająca wykształcenia wyższego jest automatycznie mniej wartościowa od osób, które takowe wykształcenie posiadają. Drugim powodem jest niedbałość samych pracodawców, którzy zamiast porządnych, wykwalifikowanych robotników zatrudniają amatorów. Z jednej strony mogą zapłacić im połowę stawki zawodowca, z drugiej niejednokrotnie są zmuszeni ponosić dodatkowe koszty poprawek, które są spowodowane błędami lub niedociągnięciami niedoświadczonych pracowników. Na opinię branży brukarstwo Wrocław „robią” więc nie tylko sami brukarze, ale też, a może przede wszystkim, ich pracodawcy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Pracownicy fizyczni
Nick: