Dodany: 2012-11-13 12:48:51

 

Główny Urząd Geodezji i KartografiiŻadna dziedzina nie może pozostać bez nadzoru państwa. W mniejszym lub większym zakresie, ale regulacje muszą być, po to aby chronić obywateli i umożliwiać działanie mechanizmów wolnorynkowych.

 

Geodezja i kartografia jest po części regulowana przez Urząd Geodezji i Kartografii. Urząd ten ma na liście swoich obowiązków wydawanie licencji zawodowych i takich jaką uzyskał geodeta wrocław, a ponadto musi prowadzić rejestr wszystkich osób, które tą licencję uzyskały. Poza tą oficjalną funkcją ma też wiele innych mniej kwantyfikowalnych zwraca uwagę geodeta wrocław. Należą do nich między innymi nadzorowanie polityki względem kartografii i geodezji głównie pod kątem realizacji celów tych nauk. Nadzorowanie zgodności działań podejmowanych przez rząd z polityką Urzędu.

 

Także podejmowanie międzynarodowych inicjatyw leży w interesie Urzędu zauważa geodeta wrocław. Inicjatywy te charakteryzują się podejmowaniem współpracy na szczeblu międzynarodowym i pomiędzy dwoma tylko państwami. Taka współpraca jest konieczna do wymieniania się informacjami pomiędzy państwami po to aby aktualizować i tworzyć mapki satelitarne a także do aktualizacji danych o całym globie i zmianach na nim zachodzących..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Nick: