Dodany: 2012-11-13 12:50:44

 

Prace geodezyjneW pracy geodeta wrocław jest bardzo wiele czynności do wykonania. Większość z nich to poza wypisywaniem niezbędnej dokumentacji i drukowaniem mapek geodezyjnych to mierzenie. Mierzenie jest tu czynnością wielokrotnie powtarzalną, to znaczy, wykonuje się pomiary przed rozpoczęciem budowy, po zakończeniu budowy.

 

Nawet grunty mierzy się w zależności od tego jak często zmienia się właściciel i w ramach potrzeb aktualizacji danych. Raz na jakiś czas pojawia się taka potrzeba i wtedy musimy skorzystać z pomocy geodeta wrocław. Prace geodezyjne to pojęcie bardzo ogólne, jeśli przyjąć za nie wszystko co robi geodeta w związku z zajmowanym stanowiskiem to jest ich bardzo wiele.

 

W skład obowiązków geodeta wrocław wchodzi też zatwierdzanie dokumentacji budowlanej. Na dokumentacji budowlanej musi znajdować się podpis geodety zatwierdzający prawidłowość wykonanych pomiarów, i to nie tylko końcowych. Na budowie niezbędne są pomiary geodezyjne przed przystąpieniem do budowy i po jej zakończeniu to swoista kontrola..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Prace geodezyjne
Nick: